Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

 

การเข้ารับบริการห้องตรวจโรคศัลยกรรมทั่วไป

 

   แผนกศัลยกรรมทั่วไปให้บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาด้านทางศัลยกรรมทั่วไป  ซึ่งเป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาทางการผ่าตัด

การให้บริการ       

ในเวลาราชการ                    วันจันทร์ วันศุกร์                 เวลา 08.00 12.00 น.

      ปิดรับบัตร                             เวลา 11.00 น.

                คลินิกพิเศษ                     วันจันทร์                                ตรวจมะเร็งเต้านม

                                                      วันอังคาร                               ศัลยกรรมหลอดเลือด

                                                      วันพุธ                                   ศัลยกรรมตับ  ตับอ่อน  และท่อทางเดินน้ำดี

                                                     วันพฤหัสบดี                       ตรวจมะเร็งเต้านม

                                                       วันศุกร์                   ศัลยกรรมตับ  ตับอ่อน  และท่อทางเดินน้ำดี

รายละเอียด

­        รับผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจในแผนกศัลยกรรมทั่วไป  จำนวนวันละ  200  คนต่อวัน

­        สถานที่ตั้ง  :-  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 7

­        หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน  02 354 7600 26  ต่อ  93125

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจรักษา

1.  เขียนใบแจ้งอาการสีฟ้า (กรณีผู้ป่วยใหม่)  หรือใบแจ้งอาการสีเหลือ (กรณีที่ไม่ได้นัด)  ที่แผนกเวชระเบียน ชั้น 1

2.  นำใบแจ้งอาการหรือใบนัดสีฟ้าเสียบคู่กับบัตรคิววางไว้ที่จุดวางบัตร  หน้าห้องตรวจโรคศัลยกรรมทั่วไป

3.  กรณีรับบริการห้องหัตถการ  เช่น การทำแผล  การทำหัตถการทางการแพทย์อื่นๆ  ต้องพบแพทย์ตรวจทุกครั้ง

     มีขั้นตอนการรับบริการเช่นเดียวกับการตรวจ

4.  กรณีรับบริการห้องผ่าตัดเล็กให้วางบัตรคิวหน้าห้องผ่าตัดและรอเรียกโดยเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด

5.  รอพบแพทย์ตรวจตามอาการเจ็บป่วย

6.  หลังจากตรวจเสร็จให้รอรับคำแนะนำจากพยาบาลเคาน์เตอร์ให้คำแนะนำเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง

     เมื่อมาตรวจครั้งต่อไป

7.  ทุกครั้งที่มารับบริการให้แสดงบัตรการใช้สิทธิเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่แผนกเวชระเบียนทุกครั้ง

     เช่น  บัตรประกันสุขภาพ  บัตรประกันสังคม  และบัตรจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28