กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดงานวันต้อหินโลก โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก ชัชชัย เต็มยอด รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดงาน โดยมี แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ รพ.รร.๖ และประชาชน เข้าร่วมงาน ณ ลานกิจกรรมกองจักษุกรรม ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

 

w712

 

w713

 

w714

 

w715

 

w716

 

w717

 

w718

   ศูนย์บริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการสัมมนาแพทย์ประจำบ้านพระมงกุฎเกล้า รุ่นที่ ๔๗ (ชั้นปีที่ ๒) เรื่อง Authentic Leadership เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี วรสิน เกตานนท์ หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชา รพ.รร.๖ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมเคปราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

 

w705

 

w706

 

w707

 

w708

 

w709

 

w710

 

w711

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมีนาคม โดยมี พลตรี ชาญชัย ติกขะปัญโญ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก พร้อมคณะผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารบก แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.รร.๖ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ พระราชวังพญาไท โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒

w698-1

 

w699-1

 

w700-1

 

w701-1

 

w702-1

 

w703-1

 

w704-1

   พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และคณะผู้บริหาร นำแจกันดอกไม้ถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมลงนามถวายพระพร ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

w694

 

w695

 

w696

 

w697

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหาร สังกัด รพ.รร.๖/วพม. โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รพ.รร.๖/วพม. โดยมี นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหาร ณ ห้องประชุมดุสิตธานี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑๐ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

 

w687

 

w688

 

w689

 

w690

 

w691

 

w692

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28