เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี จากผลงานชื่อ “โปรแกรมระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการฝึกของทหารกองประจำการ” ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เข้ารับโล่รางวัลจาก ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

DSC_325

 

DSC_326

 

DSC_327

 

DSC_328

       เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑  ศูนย์บริหารงานสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการฝึกการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก วรสิน เกตานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมกุมาร ชั้น ๑๐ อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
       ในการฝึกซ้อมการป้องกัน และระงับอัคคีภัยครั้งนี้ มีการเปิดสถานการณ์จริงบริเวณหอผู้ป่วยชั้น ๑๙ ของอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 DSC_319

 

DSC_320

 

DSC_321

 

DSC_322

 

DSC_323

 

DSC_324

       เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑   ศูนย์บริหารยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กรและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ รพ.รร.๖ (SWOT Analysis) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก วรสิน เกตานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมกุมาร ชั้น ๑๐ อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 DSC_314

 

DSC_315

 

DSC_316

 

DSC_317

 

DSC_318

       เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหาร สังกัด รพ.รร.๖/วพม. โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รพ.รร.๖/วพม. โดยมีนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหาร ณ ห้องประชุมกุมาร ชั้น ๑๐  อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

DSC_308

 

DSC_309

 

DSC_310

 

DSC_311

 

DSC_312

 

DSC_313

       เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  ศูนย์บริหารงานสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดงานมหกรรม ๗ ส. รพ.รร.๖ ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง ๗ ส. พัฒนาสู่ความยั่งยืน ( Development into Sustainability) โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก วรสิน เกตานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดงานมหกรรมฯ ณ ห้องประชุมกุมาร ชั้น ๑๐ อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 DSC_301

 

DSC_302

 

DSC_303

 

DSC_304

 

DSC_305

 

DSC_307

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28