กองทัพบก โดย กรมแพทย์ทหารบก ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า หน่วยขึ้นตรงศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า สำนักงานเขตพญาไท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และชุมชนสุขสวัสดิ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ห้วงที่ ๑ โดยมี พลโท วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารบก ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ สวนพญาไทภิรมย์ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

 

w537

 

w538

 

w539

 

w540

 

w541

 

w542

 

w543

 

w544

 

w545

 

 

 

 

   พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ในสังกัด ทบ. ที่สอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ และวิทยาลัยพยาบาลของรัฐ ระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องพญาไท ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

 

w532

 

w533

 

w534

 

w535

 

w536

ผู้ที่ยังไม่ได้รับรางวัล สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ สำนักผู้บังคับบัญชา ชั้น11

 

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก!!

   เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ พร้อมด้วยคณะแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๔ เดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจราชการสนาม ในนาม ผบ.ทบ. และเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยมี พลตรีหญิง ขวัญใจ ธนกิจจารุ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คณะแม่บ้านทหารบก สาขา รพ.รร.๖ แพทย์ และ พยาบาล ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภูเสิงเคิง อาคารมหาวชิราลงกรณ ชั้น ๗ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

1w530

 

2w527

 

3w531

   เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดการอบรมระยะสั้นการพยาบาลอายุรศาสตร์ ครั้งที่ ๗ “2P Safety and Risk Management in Medical Nursing” โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

w520

 

w521

 

w524

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28