Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

       โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤษภาคม โดยมี พลโท สาโรช เขียวขจี เจ้ากรมแพทย์ทหารบก และคณะผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารบก แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.รร.๖ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ พระราชวังพญาไท โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

DSC 060

 

DSC 061

 

DSC 063

 

DSC 064

 

DSC 066

 

DSC 068

 

DSC 069

 

DSC 070

 

DSC 071

 

DSC 072

 

DSC 073

 

DSC 075 

       พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดงานวันล้างมือโลก PMK Hand Hygiene day 2018 ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 DSC 038

 

DSC 042

 

DSC 044

 

DSC 057

 

DSC 058

 

DSC 059-6

คณะนักเรียน “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักเรียน” โครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑/๖๑ เดินทางมาศึกษาดูงานโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า , วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โดยมี พันเอก วรสิน เกตานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

 

DSC 023

 DSC 025

 

DSC 024

 

DSC 026

 

DSC 027

 

DSC 028

 

DSC 029

 

DSC 030

 

DSC 031

 

DSC 032

 

DSC 033

 

DSC 034

 

DSC 035

 

DSC 036

 

DSC 037

 

 

 

       โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ชมรมคณาจารย์พระมงกุฎเกล้า และชมรมคนรักวัง ได้จัดงานสงกรานต์พระราชวังพญาไท โดยได้รับเกียรติจาก พลโท สาโรช เขียวขจี เจ้ากรมแพทย์ทหารบก  เป็นประธานในพิธีชมรมคณาจารย์พระมงกุฎเกล้า ได้จัดงานสงกรานต์พระราชวังพญาไทต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์ ศิษย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส ก่อให้เกิดความผูกพัน ความรัก และความสามัคคี ระหว่างชาวพระมงกุฎเกล้า และเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมพิธีสงฆ์ การทำบุญใส่บาตร สรงน้ำพระพุทธรูป และการรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

 DSC 019

 

DSC 020

 

DSC 021

 

DSC 022

 

       กองทัพบก โดย กรมแพทย์ทหารบก ร่วมกับหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารบก จัดงานมหกรรมวิจัยราชวิถี โยธี 4 เหล่า โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานเปิดงาน โดยมีคณะผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารบก แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน  ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

 

DSC 015

 

DSC 016

 

DSC 017

 

DSC 018

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28