แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า ในนามกรมแพทย์ทหารบก ร่วมให้การดูแล รักษาพยาบาล ประชาชนที่เจ็บป่วย ที่มาร่วมสักการะและแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท้้องสนามหลวง

 

14681913 1765030040416059 5415584422902983450 o

14711079 1765030437082686 7548138265243743835 o

14711208 1765030520416011 5300630181099050783 o

14714999 1765030293749367 8877928371005463088 o

copy resize

59 resize

 

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหาร สังกัด รพ.รร.๖/วพม. โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รพ.รร.๖/วพม. โดยมี นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหร ณ ห้องดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

 

 

14550726 1280280092017022 2067555135 o

 

14550850 1280279955350369 1373510475 o

 

14618892 1280280055350359 1484602481 o

 

14571921 1280280025350362 1900508859 o

 

14614487 1280279992017032 1893712045 o

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๕๙ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ ๔ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย และคณะวิทยากรเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา, คณะผู้บริหารระดับสูง, แพทย์, พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ให้การต้อนรับ

 

DSC 4028

 

 

DSC 4019

 

 

DSC 4020

 

 

DSC 4098

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายพระพรให้พระองค์ ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง โดยมี

พลตรี ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

และข้าราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

 

DSC 3964

 

DSC 3987

 

DSC 3990 

 

DSC 3993 

 

DSC 3982

More Articles...

  1. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีทำบุญตักบาตรและจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
  2. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีเปิดหอผู้ป่วยทหารฉุกเฉินและศัลยกรรมประสาท ๑๒/๒
  3. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
  4. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28