เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลโท กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ ๑ และคณะเดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจราชการสนาม ในนาม ผบ.ทบ. โดยมี พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.รร.๖ ให้การต้อนรับ ณ หอผู้ป่วยราชการสนาม ชั้น ๕ อาคารมหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

DSC_162

 

DSC_164

 

DSC_165

 

DSC_172

 

DSC_173

 

DSC_176

       เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  พลตรี ชาญชัย ติกขะปัญโญ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ให้การต้อนรับ และเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมหารือข้าราชการ เพื่อแลกเปลี่ยนการแพทย์ทหารระหว่างกองทัพไทยและเมียนมา ณ ห้องประชุมจุลานนท์ ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

  

DSC_155

   

DSC_156

 

DSC_157

 

DSC_158

 

DSC_159

 

DSC_160

 

DSC_161

       เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  กรมแพทย์ทหารบกร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดงานมหกรรมการประกวดผลงานดีเด่น Best Practice Supreme Services และโรงพยาบาลคุณธรรม โดยได้รับเกียรติจาก พลโท สาโรช เขียวขจี เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานเปิดงาน โดยมีคณะผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารบก คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล สังกัดโรงพยาบาลกองทัพบก ๓๗ โรงพยาบาลทั่วประเทศ เข้าร่วมมหกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 DSC_145

 

DSC_146

 

DSC_147

 

DSC_148

 

DSC_149

 

DSC_150

 

DSC_151

 

DSC_152

 

DSC_153

 

DSC_154

 

 

 

 . รางวัลผู้บริหารแห่งปี 2561 (CEO THAILAND AWARDS 2018)  

DSC 2561-1

 

. รางวัลธรรมาภิบาล (สิงห์ทอง) 

DSC 2561-2

 

. รางวัลแห่งความสำเร็จ 

DSC 2561-3

 

. รางวัลคนไทยตัวอย่าง  

DSC 2561-4

 

. รางวัลโล่ “สิงห์ดาวเงิน”  

DSC 2561-5 

๖. รางวัลเกียรติคุณ “โพธิจักร”  

DSC 2561-6

       เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหาร สังกัด รพ.รร.๖/วพม. โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รพ.รร.๖/ วพม. โดยมี นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหาร ณ ห้องประชุมดุสิตธานี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑๐ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

DSC_122

 

DSC_123

 

DSC_124

 

DSC_128

 

DSC_131

 

DSC_132

 

DSC_133

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28