เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับโครงการก้าวคนละก้าว จัดนิทรรศการ แพทย์บนทางก้าว โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดนิทรรศการ โดยมี คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.รร.๖ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Read more...

       เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑  เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเยี่ยมทหารผู้ป่วยเจ็บจากราชการสนาม ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมี พลโท สายัณห์ สวัสดิ์ศรี  ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าพลตรี   นิมิตร์  สะโมทาน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และคณะแพทย์เฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนิน จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากราชการสนาม พร้อมทั้งมีพระราชปฏิสันฐานถึงอาการทหารผู้บาดเจ็บ ด้วยความห่วงใยและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ป่วยเจ็บจากราชการสนามทุกนาย การเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากราชการสนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนั้น พระองค์ได้ทรงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี และการเสด็จพระราชดำเนินทุกครั้งได้นำมาซึ่งความปิติและความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ป่วยเจ็บจากราชการสนาม และบุคลากรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นอย่างยิ่ง

 DSC 001

 

DSC 002

 

DSC 003

 

DSC 004

 

DSC 005

 

 

 

Untitled-1

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่45 PMK 2017 "Innovative PMK in Healthcare 4.0"

ในวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.2560 เวลา 10.00 น. พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมดุสิตธานี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มีผู้เข้าร่วมรับมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน 100 นาย
โดยสิ่งของพระราชทานประกอบด้วย บัตรประจำตัวจิตอาสา เสื้อยืดคอโปโลสีดำ หมวกแก็ป ผ้าพันคอ ปลอกแขนสำหรับใช้ในการทำกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 18-31 ต.ค. 2560 สำหรับกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจนี้ จะเป็นการรวมพลังความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวกันของกำลังพลเหล่าทหารแพทย์ และชาวไทยทุกหมู่เหล่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย อย่างสมพระเกียรติ

 

2.1

 

5

 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผอ.รพ.รร.๖/ผอ.วพม. ระหว่าง พลตรี ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(ยศและตำแหน่งในขณะนั้น) กับ พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ท่านใหม่ โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง สังกัด รพ.รร.๖/วพม. เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

1

 

2

 

3

 

4

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28