โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม โดยมี พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.รร.๖/วพม.  เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณโถงชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑


w aw387-1

 

w aw388-1

 

w aw389-1

 

w aw390-1

 

w aw391-1

       มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ THE BONE AND JOINT DECADE จัดการประชุมวันโรคข้อสากล โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

w_aw381

 

w_aw382

 

w_aw383

 

w_aw385

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนตุลาคม โดยมี พลโท วิสุทธิ์  ศรีจันทราพันธุ์  ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า และ คณะผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารบก คณะแม่บ้านทหารบก สาขากรมแพทย์ทหารบก แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.รร.๖ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ พระราชวังพญาไท โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

 aw374-1

 

aw376-1

 

aw377-1

 

aw378-1

         หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมวันลดโรคอ้วน “Fat to Fit เปลี่ยนชีวิต...แค่ฟิตหุ่น” โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีหญิง จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

DSC_368

 

DSC_369

 

DSC_370

 

DSC_372

 

DSC_373

ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรม วันหัวใจโลก ๒๕๖๑ "World Heart Day 2018 : My Heart Your Heart" โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี ธีรฉัตร ศิลารัตน์ หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจสิรินธร รพ.รร.๖ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมี แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ รพ.รร๖ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

 DSC_361

 

DSC_362

  DSC_363

 

DSC_365

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28