เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีทำบุญตักบาตรและจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมี พลตรี ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้พักอาศัย เข้าร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ บ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

NUS 7792

 

NUS 7782

 

NUS 7776

 

NUS 7774

 

NUS 7763

 

NUS 7702

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีเปิดหอผู้ป่วยทหารฉุกเฉินและศัลยกรรมประสาท ๑๒/๒ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธี โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ณ หอผู้ป่วยทหารฉุกเฉินและศัลยกรรมประสาท ชั้น ๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

 

DSC 1827

 

DSC 1838

 

DSC 1832

 

DSC 1900

 

DSC 1922

 

 

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมี พลตรี ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง และทหารกองประจำการกองร้อยพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เข้าร่วมพิธี ณ ลานเสาธง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

 

 

DSC 1744

 

DSC 1813

 

 

DSC 1775

 

DSC 1785

 

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมี พลตรี ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธี ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

             

 

               

 

 

               

 

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

โดยมี พลตรี ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คณะผู้บริหารโรงพยาบาล

พระมงกุฎเกล้า และข้าราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

 

 
 15262  15263  
 76069  76071  
     

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28