. รางวัลผู้บริหารแห่งปี 2561 (CEO THAILAND AWARDS 2018)  

DSC 2561-1

 

. รางวัลธรรมาภิบาล (สิงห์ทอง) 

DSC 2561-2

 

. รางวัลแห่งความสำเร็จ 

DSC 2561-3

 

. รางวัลคนไทยตัวอย่าง  

DSC 2561-4

 

. รางวัลโล่ “สิงห์ดาวเงิน”  

DSC 2561-5 

๖. รางวัลเกียรติคุณ “โพธิจักร”  

DSC 2561-6

 

๗. รางวัล "โรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น"

7_รพ.คณธรรมดเดน

 

 

๘. รางวัล "HEART FOR ALL ครั้งที่ 1"

8_ผอ.รับรางวัล HEART FOR ALL

 

 

       เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหาร สังกัด รพ.รร.๖/วพม. โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รพ.รร.๖/ วพม. โดยมี นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหาร ณ ห้องประชุมดุสิตธานี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑๐ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

DSC_122

 

DSC_123

 

DSC_124

 

DSC_128

 

DSC_131

 

DSC_132

 

DSC_133

       เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เข้ารับรางวัลข้าราชการไทยดีเด่น โล่ "สิงห์ดาวเงิน" ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพข้าราชการไทยที่ดี เพื่อเป็นคนดีของแผ่นดิน ณ ศูนย์ประชุมวิจัยจุฬาภรณ์

 

DSC_118

 

DSC_119

 

DSC_120

 

DSC_121

 

 

       เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ เภสัชกร ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์ หัวหน้าทีมเยี่ยมสำรวจ และ นายแพทย์ ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้เยี่ยมสำรวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เพื่อเยี่ยมสำรวจเฝ้าระวังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ณ ห้องประชุมจุลานนท์ ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 DSC_102

 

DSC_103

  

DSC_106

 

DSC_107

 

DSC_108

 

DSC_109

 

DSC_111

 

DSC_115

 

DSC_117

       เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และคณะผู้บริหาร นำคณะผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามและครอบครัว ร่วมกันปลูกป่าชายเลน และเลี้ยงบำรุงขวัญ ตามโครงการกองทัพบกฟื้นฟูศักยภาพทหารกล้า ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก บางปู จังหวัดสมุทรปราการ

 

DSC 077

 

DSC 079

 

DSC 082

 

DSC 083

 

DSC 085

 

DSC 086

 

DSC 088

 

DSC 089

 

DSC 095

 

DSC 096

 

DSC 097

 

DSC 098

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28