Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่อง AED ให้กับผู้รับการฝึก หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ ๒/๖๒

 

w821-1

 

w822-1

 

w823-1

 

w824-1

 

w825-1

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหาร สังกัด รพ.รร.๖/วพม. โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รพ.รร.๖/วพม. โดยมี นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหาร ณ ห้องประชุมดุสิตธานี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑๐ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

 

w814

 

w815

 

w816

 

w817

 

w818

 

w819

 

w820

posterpmk4

งานสปดาหกองเภสชกรรมประจำป 2562 27-28 มย 62

   กรมแพทย์ทหารบก ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า และหน่วยขึ้นตรง ศพม. จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี พลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารบก และข้าราชการ เข้าร่วมพิธี ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

 

w806

 

w807

 

w808

 

w809

 

w810

 

w811

 

w812

 

w813

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28