พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมด้วยคุณสุมนรัตน์ สะโมทาน นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เดินทางมาให้กำลังใจข้าราชการและกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ หน้าแหล่งชุมนุมนายทหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒

 

w559

 

w560

 

w561

 

w562

 

w563

 

w564

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเยี่ยมทหารผู้ป่วยเจ็บจากราชการสนาม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒  ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมี พลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบกพลโท วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าพลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และคณะแพทย์เฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนิน จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากราชการสนามพร้อมทั้งมีพระราชปฏิสันฐานถึงอาการทหารผู้บาดเจ็บ ด้วยความห่วงใยและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ป่วยเจ็บจากราชการสนามทุกนาย การเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากราชการสนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนั้น พระองค์ได้ทรงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี และการเสด็จพระราชดำเนินทุกครั้งได้นำมาซึ่งความปิติและความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ป่วยเจ็บจากราชการสนาม และบุคลากรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นอย่างยิ่ง

 

w553

 

w554

 

w555

 

w556

 

w557

 

w558

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๓๐ รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก พลโท วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธี โดยมี อดีตผู้บังคับบัญชาเหล่าทหารแพทย์, ผู้บังคับบัญชาเหล่าทหารแพทย์,แพทย์, พยาบาล, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัด รพ.รร.๖, วพม., สพธ.,สวพท. และ วพบ. เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชวังพญาไท โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

w546

 

w547

 

w548

 

w549

 

w550

 

w551

 

w552

   กองทัพบก โดย กรมแพทย์ทหารบก ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า หน่วยขึ้นตรงศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า สำนักงานเขตพญาไท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และชุมชนสุขสวัสดิ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ห้วงที่ ๑ โดยมี พลโท วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารบก ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ สวนพญาไทภิรมย์ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

 

w537

 

w538

 

w539

 

w540

 

w541

 

w542

 

w543

 

w544

 

w545

 

 

 

 

   พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ในสังกัด ทบ. ที่สอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ และวิทยาลัยพยาบาลของรัฐ ระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องพญาไท ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

 

w532

 

w533

 

w534

 

w535

 

w536

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28