ร้านอาหารสวัสดิการ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ช่วยเหลือ ค่าครองชีพประชาชน ขายอาหารราคาถูก ถุงละ 10 บาท
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา15.30 น.
โรงพยาบาบพระมงกุฎเกล้าโครงการประหยัด ช่วยเหลือกำลังพล สำหรับข้าราชการ กำลังพล รพ.รร. 6 ขายอาหาร
ราคาถูก ถุงละ 10 บาท วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา15.30 น.
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายพระพรให้พระองค์ ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง โดยมี
พลตรี ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
และข้าราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

cataract poster

เนื่องด้วยสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

กรมแพทย์ทหารบก ได้จัดทำโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติฯ ให้กับประชาชนทั่วไป ผู้ป่วยบัตรทอง

และประกันสังคมจำนวน 84 ราย ท่านที่สนใจกรุณาติดต่อได้ที่กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-354-7600 ต่อ 99436 หรือ 02-7639436

ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 สิงหาคม 2559 หรือจนกว่าจะครบจำนวน

วนมหาธรราชเจาดจตอลไซเนต3 copy

 

ขอเชิญร่วมบริจาคโครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

ให้เป็นศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เพื่อผู้ป่วยทหารที่ทำหน้าที่ปกป้องประเทศและประชาชนทุกระดับ

 

 

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28