Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเยี่ยมประทานสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ข้าราชการทหารที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติราชการสนาม ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกพลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบกพลโท วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า และพลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เฝ้ารับเสด็จกองทัพบกได้มอบนโยบายให้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทำการดูแลรักษาทหารที่ป่วยเจ็บและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ที่ดีที่สุด ตั้งแต่ระยะแรกของการบาดเจ็บ ต่อเนื่องไปจนถึงระยะฟื้นฟู โดยให้การดูแลสภาพร่างกายและจิตใจ จัดหากายอุปกรณ์เทียมที่จำเป็น รวมไปถึงการส่งเสริมทักษะ ด้านอาชีพ ด้วยการร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 

w602

 

w603

 

w604

 

w605

 

w606

 

w607

 

w608

   เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ กองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิกุมารฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมงาน "วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๒ “ เพื่อให้ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน และความสุข ให้กับเด็กๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก พลโท วิสุทธิ์ ศรีจันราพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมี ประชาชนพาบุตร - หลานเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก ณ ห้องตรวจโรคกองกุมารเวชกรรม ชั้น ๑ อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยในครั้งนี้ยังได้มีกิจกรรมสันทนาการและมอบของขวัญให้กับเด็กๆที่ป่วยในโรงพยาบาลอีกด้วย

 

w595

 

w596

 

w597

 

w598

 

w599

 

w600

 

w601

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เนื่องในวันปีใหม่ ด้วยรักและห่วงใยจากผู้บังคับบัญชาและชมรมแม่บ้าน รพ.รร.๖ สำหรับบุตรที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัว โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย คุณสุมนรัตน์  สะโมทาน ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.รร.๖  โดยมี บุตรผู้มีความต้องการพิเศษและครอบครัว ของ รพ.รร.๖/วพม. เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมกองกุมารเวชกรรม ชั้น ๑๐ อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒

 

w590

 

w591

 

w592

 

w593

 

w594

   พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมี พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒

 

w584

 

w585

 

w586

 

w587

 

w588

 

w589

   เมื่อวันที่ ๔-๕ มกราคม ๒๕๖๒ พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน รพ.สนาม กรมแพทย์ทหารบก ในกิจกรรมอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ โดยมีการหมุนเวียนชุดแพทย์ปฏิบัติงานของทั้ง ๓๗ รพ.ทบ. ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

 

w576

 

w577

 

w578

 

w579

 

w580

 

w581

 

w582

 

w583

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28