เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑  ศูนย์บริหารยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ รพ.รร.๖ ประจำปี ๒๕๖๒โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 DSC_356

 

DSC_357

 

DSC_358

 

DSC_359

 

DSC_360

 

 

       เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดพิธีปิดโครงการ “Smart Soldier Smart PMK” ภายใต้แนวคิด ๔ อ. สู่ Smart Soldier ๔.๐ ๙๐ วันพิชิตพุงตามนโยบาย Smart Man Smart Soldier ของ ผู้บัญชาการทหารบก ที่มุ่งเน้นให้กำลังพลของกองทัพบก มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานปิดโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

DSC_350

 

 

DSC_351

 

DSC_352

 

DSC_353

 

DSC_354

 

DSC_355

       เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีเกษียณอายุราชการข้าราชการและลูกจ้างสังกัด รพ.รร.๖/วพม. โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธี โดยมี ข้าราชการและลูกจ้างผู้เกษียณอายุราชการ สังกัด รพ.รร.๖/วพม. เข้าร่วมพิธี ณ ห้องดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 DSC_344

 

DSC_345

 

DSC_346

 

DSC_347

 

DSC_348

 

DSC_349

       เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑  ศูนย์บริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เรื่อง Skills for Professionalism โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี คณะผู้บริหารงานวิชาการ แพทย์ประจำบ้านปีที่ ๑ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรม การ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

 DSC_334

 

DSC_335

 

DSC_336

 

DSC_337

 

DSC_338

 

DSC_339

 

DSC_340

 

DSC_341

 

DSC_342

 

DSC_343

       เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑  พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้รับเกียรติเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดห้องเรียนอัจฉริยะ Panbubpa Intelligent Medical Education Classroom โดยมี คณะผู้บริหาร แพทย์ และนักเรียนแพทย์ทหาร เข้าร่วมพิธี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑๖ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 DSC_329

 

DSC_330

 

DSC_331

 

DSC_332

 

DSC_333

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28