เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ เภสัชกร ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์ หัวหน้าทีมเยี่ยมสำรวจ และ นายแพทย์ ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้เยี่ยมสำรวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เพื่อเยี่ยมสำรวจเฝ้าระวังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ณ ห้องประชุมจุลานนท์ ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 DSC_102

 

DSC_103

  

DSC_106

 

DSC_107

 

DSC_108

 

DSC_109

 

DSC_111

 

DSC_115

 

DSC_117

       เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และคณะผู้บริหาร นำคณะผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามและครอบครัว ร่วมกันปลูกป่าชายเลน และเลี้ยงบำรุงขวัญ ตามโครงการกองทัพบกฟื้นฟูศักยภาพทหารกล้า ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก บางปู จังหวัดสมุทรปราการ

 

DSC 077

 

DSC 079

 

DSC 082

 

DSC 083

 

DSC 085

 

DSC 086

 

DSC 088

 

DSC 089

 

DSC 095

 

DSC 096

 

DSC 097

 

DSC 098

 

       เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤษภาคม โดยมี พลโท สาโรช เขียวขจี เจ้ากรมแพทย์ทหารบก และคณะผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารบก แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.รร.๖ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ พระราชวังพญาไท โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

DSC 060

 

DSC 061

 

DSC 063

 

DSC 064

 

DSC 066

 

DSC 068

 

DSC 069

 

DSC 070

 

DSC 071

 

DSC 072

 

DSC 073

 

DSC 075 

       เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดงานวันล้างมือโลก PMK Hand Hygiene day 2018 ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 DSC 038

 

DSC 042

 

DSC 044

 

DSC 057

 

DSC 058

 

DSC 059-6

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ คณะนักเรียน “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักเรียน” โครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑/๖๑ เดินทางมาศึกษาดูงานโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า , วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โดยมี พันเอก วรสิน เกตานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

DSC 023

 DSC 025

 

DSC 024

 

DSC 026

 

DSC 027

 

DSC 028

 

DSC 029

 

DSC 030

 

DSC 031

 

DSC 032

 

DSC 033

 

DSC 034

 

DSC 035

 

DSC 036

 

DSC 037

 

 

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28