เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดโครงการ “รณรงค์ใช้ถุงผ้า ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม” โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะงดใช้ถุงพลาสติกใส่ยากลับบ้าน

 DSC_256

 

DSC_257

 

DSC_258

 

DSC_259

 

DSC_260

 

DSC_262

       เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรม “เลิกเหล้าเท่ากับ HERO” โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

DSC_251

 

DSC_252

 

DSC_253

 

DSC_254

 

DSC_255

       เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์บริหารยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และสิทธิการตายดี ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ" โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี     นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ ห้องประชุมพลโทผ่อง-จำลอง มีคุณเอี่ยม ชั้น ๑๐ อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

DSC_233

 

DSC_236

 

DSC_246

 

DSC_247

 

DSC_248

 

       เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหาร สังกัด รพ.รร.๖/วพม. โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รพ.รร.๖/วพม. โดยมี นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหาร ณ ห้องประชุมดุสิตธานี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑๐ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

DSC_218

 

DSC_219

 

DSC_217

 

DSC_223

 

DSC_228

 

 

 

       เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี คณะผู้บริหารงานวิชาการ และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

DSC_206

 

DSC_207

 

DSC_208

 

DSC_209

 

DSC_210

 

DSC_211

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28