วนมหาธรราชเจาดจตอลไซเนต3 copy

 

ขอเชิญร่วมบริจาคโครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

ให้เป็นศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เพื่อผู้ป่วยทหารที่ทำหน้าที่ปกป้องประเทศและประชาชนทุกระดับ

 

 

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28