เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายพระพรให้พระองค์ ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง โดยมี
พลตรี ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
และข้าราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28