เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

โดยมี พลตรี ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คณะผู้บริหารโรงพยาบาล

พระมงกุฎเกล้า และข้าราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

 

 
 15262  15263  
 76069  76071  
     

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28