เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีเปิดหอผู้ป่วยทหารฉุกเฉินและศัลยกรรมประสาท ๑๒/๒ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธี โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ณ หอผู้ป่วยทหารฉุกเฉินและศัลยกรรมประสาท ชั้น ๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

 

DSC 1827

 

DSC 1838

 

DSC 1832

 

DSC 1900

 

DSC 1922

 

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28