ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและบุคลากร โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

Arrow up
Arrow down

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายพระพรให้พระองค์ ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง โดยมี

พลตรี ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

และข้าราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

 

DSC 3964

 

DSC 3987

 

DSC 3990 

 

DSC 3993 

 

DSC 3982

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28