เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหาร สังกัด รพ.รร.๖/วพม. โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รพ.รร.๖/วพม. โดยมี นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหร ณ ห้องดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

 

 

14550726 1280280092017022 2067555135 o

 

14550850 1280279955350369 1373510475 o

 

14618892 1280280055350359 1484602481 o

 

14571921 1280280025350362 1900508859 o

 

14614487 1280279992017032 1893712045 o

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28