ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก เพื่อสร้างเสริมให้ข้าราชการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีตาม โครงการสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ทบ. เพื่อให้กำลังพล ทบ. มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีความเข้มแข็ง สง่าผ่าเผย มีลักษณะทหารที่ดี สมวัย ตามห้วงอายุของกำลังพล ( Smart Man / Smart Soldier ) เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙  พลตรี ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า นำทีมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง สังกัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกันออกกำลังกาย ณ ห้องฟิตเนส และ ลานกิจกรรม ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยกิจกรรมนี้จะดำเนินการต่อเนื่องทุกวันพุธช่วงบ่ายของทุกสัปดาห์

 

DSC 3777

 

DSC 3807

 

DSC 3810

 

DSC 3857

 

IMG 1181

 

IMG 1189

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28