โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับโครงการก้าวคนละก้าว จัดนิทรรศการ แพทย์บนทางก้าว โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดนิทรรศการ โดยมี คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.รร.๖ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 DSC 006

 

DSC 007

 

DSC 008

 

DSC 009

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28