โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ โครงการ" ก้าวคนละก้าว" จัดเสวนา เรื่อง เบื้องหลังความสำเร็จโครงการก้าวคนละก้าว ผลลัพธ์สำคัญของการทำงานเป็นทีม โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.รร.๖ เข้าร่วมฟังการเสวนา  ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 DSC 010

 

DSC 011

 

DSC 012

 

DSC 013

 

DSC 014

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28