กองทัพบก โดย กรมแพทย์ทหารบก ร่วมกับหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารบก จัดงานมหกรรมวิจัยราชวิถี โยธี 4 เหล่า โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานเปิดงาน โดยมีคณะผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารบก แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน  ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

 

DSC 015

 

DSC 016

 

DSC 017

 

DSC 018

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28