โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ชมรมคณาจารย์พระมงกุฎเกล้า และชมรมคนรักวัง ได้จัดงานสงกรานต์พระราชวังพญาไท โดยได้รับเกียรติจาก พลโท สาโรช เขียวขจี เจ้ากรมแพทย์ทหารบก  เป็นประธานในพิธีชมรมคณาจารย์พระมงกุฎเกล้า ได้จัดงานสงกรานต์พระราชวังพญาไทต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์ ศิษย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส ก่อให้เกิดความผูกพัน ความรัก และความสามัคคี ระหว่างชาวพระมงกุฎเกล้า และเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมพิธีสงฆ์ การทำบุญใส่บาตร สรงน้ำพระพุทธรูป และการรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

 DSC 019

 

DSC 020

 

DSC 021

 

DSC 022

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28