คณะนักเรียน “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักเรียน” โครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑/๖๑ เดินทางมาศึกษาดูงานโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า , วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โดยมี พันเอก วรสิน เกตานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

 

DSC 023

 DSC 025

 

DSC 024

 

DSC 026

 

DSC 027

 

DSC 028

 

DSC 029

 

DSC 030

 

DSC 031

 

DSC 032

 

DSC 033

 

DSC 034

 

DSC 035

 

DSC 036

 

DSC 037

 

 

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28