พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ เภสัชกร ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์ หัวหน้าทีมเยี่ยมสำรวจ และ นายแพทย์ ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้เยี่ยมสำรวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เพื่อเยี่ยมสำรวจเฝ้าระวังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ณ ห้องประชุมจุลานนท์ ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 DSC_102

 

DSC_103

  

DSC_106

 

DSC_107

 

DSC_108

 

DSC_109

 

DSC_111

 

DSC_115

 

DSC_117

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28