พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เข้ารับรางวัลข้าราชการไทยดีเด่น โล่ "สิงห์ดาวเงิน" ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพข้าราชการไทยที่ดี เพื่อเป็นคนดีของแผ่นดิน ณ ศูนย์ประชุมวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 

DSC_118

 

DSC_119

 

DSC_120

 

DSC_121

 

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28