. รางวัลผู้บริหารแห่งปี 2561 (CEO THAILAND AWARDS 2018)  

DSC 2561-1

 

. รางวัลธรรมาภิบาล (สิงห์ทอง)

DSC 2561-2

 

. รางวัลแห่งความสำเร็จ

DSC 2561-3

 

. รางวัล "คนไทยตัวอย่าง"  

DSC 2561-4

 

. รางวัลโล่ “สิงห์ดาวเงิน”  

DSC 2561-5 

๖. รางวัลเกียรติคุณ “โพธิจักร”  

DSC 2561-6

 

๗. รางวัล "โรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น"

7_รพ.คณธรรมดเดน

 

 

๘. รางวัล "HEART FOR ALL ครั้งที่ 1"

8_ผอ.รับรางวัล HEART FOR ALL

 

๙. รางวัล “ญาณสังวร”

DSC_2561-9

 

 ๑๐. รางวัล “รางวัลราษฎร์บัณฑิต (คนดี คนเก่ง ประเทศไทย)”

dsc_2561-10

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28