. รางวัลผู้บริหารแห่งปี 2561 (CEO THAILAND AWARDS 2018)  

DSC 2561-1

 

. รางวัลธรรมาภิบาล (สิงห์ทอง) 

DSC 2561-2

 

. รางวัลแห่งความสำเร็จ 

DSC 2561-3

 

. รางวัลคนไทยตัวอย่าง  

DSC 2561-4

 

. รางวัลโล่ “สิงห์ดาวเงิน”  

DSC 2561-5 

๖. รางวัลเกียรติคุณ “โพธิจักร”  

DSC 2561-6

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28