Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

       พลตรี ชาญชัย ติกขะปัญโญ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ให้การต้อนรับ และเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมหารือข้าราชการ เพื่อแลกเปลี่ยนการแพทย์ทหารระหว่างกองทัพไทยและเมียนมา ณ ห้องประชุมจุลานนท์ ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

  

DSC_155

   

DSC_156

 

DSC_157

 

DSC_158

 

DSC_159

 

DSC_160

 

DSC_161

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28