Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

       โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดโครงการ “Smart Soldier Smart PMK” ภายใต้แนวคิด “๔ อ. สู่ Smart Soldier ๔.๐ ๙๐ วันพิชิตพุง” ตามนโยบาย Smart Man Smart Soldier ของ ผู้บัญชาการทหารบก ที่มุ่งเน้นให้กำลังพลของกองทัพบก มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี ข้าราชการ และลูกจ้าง สังกัด รพ.รร.๖ เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 DSC_200

 

DSC_201

 

DSC_202

 

DSC_203

 

DSC_204

 

DSC_205

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28