Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

       พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี คณะผู้บริหารงานวิชาการ และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 

DSC_206

 

DSC_207

 

DSC_208

 

DSC_209

 

DSC_210

 

DSC_211

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28