Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดโครงการ “รณรงค์ใช้ถุงผ้า ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม” โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะงดใช้ถุงพลาสติกใส่ยากลับบ้าน

 DSC_256

 

DSC_257

 

DSC_258

 

DSC_259

 

DSC_260

 

DSC_262

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28