Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

       กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการประชุมวิชาการทันตแพทย์กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง “The Common Medical Compromised Cases in Dental Practice” โดยรับเกียรติจาก พลตรี วรวุฒิ สมิติษเฐียร หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องมรูสุวรรณ กองทันตกรรม ชั้น ๕ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

DSC_291

 

DSC_292

 

DSC_293

 

DSC_294

 

DSC_295

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28