Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

       โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี จากผลงานชื่อ “โปรแกรมระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการฝึกของทหารกองประจำการ” ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เข้ารับโล่รางวัลจาก ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ 

DSC_325

 

DSC_326

 

DSC_327

 

DSC_328

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28