Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

       พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้รับเกียรติเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดห้องเรียนอัจฉริยะ Panbubpa Intelligent Medical Education Classroom โดยมี คณะผู้บริหาร แพทย์ และนักเรียนแพทย์ทหาร เข้าร่วมพิธี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑๖ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

 DSC_329

 

DSC_330

 

DSC_331

 

DSC_332

 

DSC_333

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28