Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

       ศูนย์บริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เรื่อง Skills for Professionalism โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี คณะผู้บริหารงานวิชาการ แพทย์ประจำบ้านปีที่ ๑ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรม การ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ 

 DSC_334

 

DSC_335

 

DSC_336

 

DSC_337

 

DSC_338

 

DSC_339

 

DSC_340

 

DSC_341

 

DSC_342

 

DSC_343

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28