Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

       โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีเกษียณอายุราชการข้าราชการและลูกจ้างสังกัด รพ.รร.๖/วพม. โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธี โดยมี ข้าราชการและลูกจ้างผู้เกษียณอายุราชการ สังกัด รพ.รร.๖/วพม. เข้าร่วมพิธี ณ ห้องดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ 

 DSC_344

 

DSC_345

 

DSC_346

 

DSC_347

 

DSC_348

 

DSC_349

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28