Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

       โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดพิธีปิดโครงการ “Smart Soldier Smart PMK” ภายใต้แนวคิด ๔ อ. สู่ Smart Soldier ๔.๐ ๙๐ วันพิชิตพุงตามนโยบาย Smart Man Smart Soldier ของ ผู้บัญชาการทหารบก ที่มุ่งเน้นให้กำลังพลของกองทัพบก มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานปิดโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

DSC_350

 

 

DSC_351

 

DSC_352

 

DSC_353

 

DSC_354

 

DSC_355

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28