Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

         หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมวันลดโรคอ้วน “Fat to Fit เปลี่ยนชีวิต...แค่ฟิตหุ่น” โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีหญิง จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

DSC_368

 

DSC_369

 

DSC_370

 

DSC_372

 

DSC_373

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28