Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

        กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ จัดงานวันกระดูกพรุนโลก โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณโถง ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

w aw392-1

 

w aw393-1

 

w aw394-1

 w aw395-1


w aw396-1

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28