เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจราชการสนาม ในนาม ผบ.ทบ. โดยมี พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า แพทย์ และ พยาบาล ให้การต้อนรับ ณ หอผู้ป่วยราชการสนาม ชั้น ๕ อาคารมหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

waw424

 

waw425

 

waw426

 

waw427

 

waw428

 

waw429

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28