Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรม วันหนูน้อยตัวจิ๋วโลก (World Prematurity Day) โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมกองกุมารเวชกรรม ชั้น ๑๐ อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

ขาวกมาร

 

ขาวกมาร2

 

ขาวกมาร3

 

ขาวกมาร4

 

ขาวกมาร5

 

ขาวกมาร6

 

ขาวกมาร7

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28