Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

        โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดการประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ ๔๖ โดยได้รับเกียรติจาก พลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในการประชุม และในการนี้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้รับเกียรติอย่างสูงจาก พลเอก ชายชาญ ตาตะนันทน์ ปาฐกถาเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี คณะผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารบก, คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, แพทย์, พยาบาล นักเรียนแพทย์ทหาร และนักเรียนพยาบาล เข้าร่วมฟังปาฐกถาเทิดพระเกียรติ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

    การประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ ๔๖ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

วชาการ

 

วชาการ2

 

วชาการ3

 

วชาการ4

 

วชาการ5

 

วชาการ6

 

วชาการ7

 

วชาการ8

 

วชาการ9

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28