Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ พร้อมด้วยคณะแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๔ เดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจราชการสนาม ในนาม ผบ.ทบ. และเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยมี พลตรีหญิง ขวัญใจ ธนกิจจารุ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คณะแม่บ้านทหารบก สาขา รพ.รร.๖ แพทย์ และ พยาบาล ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภูเสิงเคิง อาคารมหาวชิราลงกรณ ชั้น ๗ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

1w530

 

2w527

 

3w531

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28