Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   กองทัพบก โดย กรมแพทย์ทหารบก ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า หน่วยขึ้นตรงศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า สำนักงานเขตพญาไท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และชุมชนสุขสวัสดิ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ห้วงที่ ๑ โดยมี พลโท วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารบก ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ สวนพญาไทภิรมย์ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

 

w537

 

w538

 

w539

 

w540

 

w541

 

w542

 

w543

 

w544

 

w545

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28