Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๓๐ รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก พลโท วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธี โดยมี อดีตผู้บังคับบัญชาเหล่าทหารแพทย์, ผู้บังคับบัญชาเหล่าทหารแพทย์,แพทย์, พยาบาล, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัด รพ.รร.๖, วพม., สพธ.,สวพท. และ วพบ. เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชวังพญาไท โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

w546

 

w547

 

w548

 

w549

 

w550

 

w551

 

w552

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28