Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เนื่องในวันปีใหม่ ด้วยรักและห่วงใยจากผู้บังคับบัญชาและชมรมแม่บ้าน รพ.รร.๖ สำหรับบุตรที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัว โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย คุณสุมนรัตน์  สะโมทาน ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.รร.๖  โดยมี บุตรผู้มีความต้องการพิเศษและครอบครัว ของ รพ.รร.๖/วพม. เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมกองกุมารเวชกรรม ชั้น ๑๐ อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒

 

w590

 

w591

 

w592

 

w593

 

w594

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28