Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ กองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิกุมารฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมงาน "วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๒ “ เพื่อให้ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน และความสุข ให้กับเด็กๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก พลโท วิสุทธิ์ ศรีจันราพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมี ประชาชนพาบุตร - หลานเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก ณ ห้องตรวจโรคกองกุมารเวชกรรม ชั้น ๑ อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยในครั้งนี้ยังได้มีกิจกรรมสันทนาการและมอบของขวัญให้กับเด็กๆที่ป่วยในโรงพยาบาลอีกด้วย

 

w595

 

w596

 

w597

 

w598

 

w599

 

w600

 

w601

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28