Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ พลอากาศเอก ไพศาล น้ำทับทิม รอง เสธ.ทหาร (และคณะผู้แทนสี่เหล่าทัพ ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจและมอบของขวัญ เนื่องในวันกองทัพไทย ให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจราชการสนามที่พักรักษาตัวอยู่  โดยมี พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คณะผู้บริหาร แพทย์ และพยาบาล ให้การต้อนรับ  หอผู้ป่วยราชการสนาม ชั้น  อาคารมหาวชิราลงกรณ

 

w609

 

w610

 

w611

 

w612

 

w613

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28