Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   ศูนย์บริหารงานวิชาการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการอบรมโครงการพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ “Tranformative Learning” โดยได้รับเกียรติจาก พันเอกหญิง ปริยนันทน์ จารุจินดา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดการอบรม ณ บาลิออส รีสอร์ต เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

 

w614

 

w615

 

w616

 

w617

 

w618

 

w619

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28