Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร ร่วมกับ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ชิงถ้วยพระพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๐ ณ พระราชวังพญาไท โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

w746

 

w747

 

w748

 

w749

 

w750

 

w751

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28