Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ชมรมคณาจารย์พระมงกุฎเกล้า และชมรมคนรักวัง ได้จัดงานสงกรานต์พระราชวังพญาไท โดยได้รับเกียรติจาก พลโท วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธี ชมรมคณาจารย์พระมงกุฎเกล้า ได้จัดงานสงกรานต์พระราชวังพญาไทต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์ ศิษย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส ก่อให้เกิดความผูกพัน ความรัก และความสามัคคี ระหว่างชาวพระมงกุฎเกล้า และเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมพิธีสงฆ์ การทำบุญใส่บาตร สรงน้ำพระพุทธรูป และการรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท

 

w752

 

w753

 

w754

 

w755

 

w756

 

w757

 

w758

 

w759

 

w760

 

w761

 

w762

 

 

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28