Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมี พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัด รพ.รร.๖/วพม. และเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

w774

 

w775

 

w776

 

w777

 

w778

 

w779

 

w780

 

w781

 

w782

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28