Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   กองทัพบก ร่วมกับ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดย มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณสุมนรัตน์ สะโมทาน ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมมอบเงินช่วยเหลือฯ ณ ห้องพญาไท ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

w783

 

w784

 

w785

 

w786

 

w787

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28